CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DE www.biciescapa.com 

Introducció: 
Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen l'ús del lloc web, "www.biciescapa.com", del qual BICICLETES SABADELL SLés titular. 

BICICLETES SABADELL SL, (d'ara endavant BICICLETES SABADELL) és una societat de responsabilitat limitada espanyola inscrita en el Registre Mercantil amb número de CIF B60656212 

Article 1. Objecte 
Article 2. Comanda 
Article 3. Disponibilitat 
Article 4. Lliurament 
Article 5. Preus 
Article 6. Política de devolucions 
Article 7. Garantia dels productes adquirits 
Article 8. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat 
Article 9 - Propietat del contingut de la web www.biciescapa.com 
Article 10. Comunicacions per escrit i notificacions 
Article 11.Legislació aplicable i jurisdicció 
Article 12 - Comentaris i suggeriments Article 1. Objecte 
Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de BICICLETES SABADELL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web "www.biciescapa.com" 
Aquestes Condicions són importants tant per a vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa. 

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privacitat abans de confirmar el seu pagament per realitzar la comanda. 

Utilitzant el lloc web "www.biciescapa.com" o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de quedar vinculat amb aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, de manera que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privacitat, no ha de fer cap comanda. 

Aquestes Condicions podrien ser modificades, per això les hauria de llegir abans d'efectuar cada comanda.

Article 2. Comanda
El fet de realitzar vostè una comanda a "www.biciescapa.com" equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de compra, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs. 

Vostè es compromet a només fer ús del lloc web www.biciescapa.com per realitzar consultes o comandes legalment vàlids. També s'obliga Vostè a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i conscient que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari (veure la nostra Política de Privacitat ). Si No ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. 

En realitzar una comanda a través de "www.biciescapa.com" Vostè ens garanteix que està plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en "www.biciescapa.com" 

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra en línia fins al pagament. 
Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de comanda"). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem aquesta acceptació enviant-li un correu electrònic en què li confirmem que el o els productes estan sent enviats (la Confirmació de Enviament). 

El contracte per a la compra d'un / s producte / s entre nosaltres (Contracte) quedarà formalitzat únicament quan li enviem aquesta Confirmació de Tramesa. 
Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació de Tramesa. No estarem obligats a subministrar cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l'enviament dels mateixos en una Confirmació d'enviament independent. 


Article 3. Disponibilitat
Disponibilitat del servei: Els articles que s'ofereixen a través d'aquest lloc web estaran únicament disponibles a Espanya Peninsular i Balears.

Disponibilitat dels productes: BICICLETES SABADELL farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. Però totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués Vostè haver abonat. 


Article 4. Lliurament
Lliurament dels productes: 

BICICLETES SABADELL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a l'adreça de lliurament que vostè assenyali al formulari de comanda sempre que la política comercial de la marca permeti el seu enviament.
Productes amb restricció d'enviament:
Els productes en que el fabricant aplica una restricció d'enviament s'indiquen sempre amb el tipus d'entrega: "Només Recollida a la Botiga" ó "Només a Botiga"
Aquests productes no poden ser enviats sota cap excepció i han de set recollits per una persona física a les nostres instalacions ubicades al carrer Montserrat 180 de Sabadell, Barcelona.  No s'entregarà en cap cas cap d'aquests productes a transportistes ni empreses de transport. 
Productes sense restricció d'enviament:
Vostè pot sol.licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda, sempre que el domicili de lliurament estigui situat a Espanya Peninsular, o Balears.

No es lliuraran comandes en apartats postals. 

Per tal d'optimitzar el lliurament, li agraïm a vostè que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual. 

BICICLETES SABADELL realitza els seus enviaments mitjançant empreses de missatgeria (ChronoExprés, UPS, TNT, i ASM). 

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat per vostè. En cas d'absència del destinatari, en el moment del lliurament, es deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. 

BICICLETES SABADELL es reserva el dret de variar el tipus d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, independentment del que s'ha exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. 

Els ports derivats de les trameses dels articles adquirits quedaran reflectits en el moment final de la compra i dependrà del lloc de destinació. Aquestes condicions podran ser modificades. 

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït la "lliurament" o que el / s producte / s han estat "lliurat / s" en el moment de signar la recepció dels mateixos en l'adreça de lliurament convinguda. 

Terminis de lliurament: 
Biciescapa intenta tenir estoc adequat de tots els productes oferts amb l'objectiu de realitzar les entregues en menys de 5 dies hàbils, però en certes ocasions per fallades en la cadena de subministrament (fabricants, distribuïdors, operadors logístics), no és possible complir aquest termini
A cada producte es detalla el termini estimat de lliurament (els dies són sempre hàbils, sense comptar caps de setmana, festius o ponts). Per a enviaments a les Illes Balears cal sumar-li 2 dies hàbils al termini indicat. 
Si un cop realitzada la compra un dels productes comprats no pot complir el termini de lliurament BICIESCAPA SABADELL es compromet a informar i a proposar-li una alternativa al producte comprat. En cas de no satisfer el nou termini i / o l'alternativa, anul · larem la comanda i si hagués realitzat el pagament, l'hi reintegrarem.
En cap cas BICIESCAPA SABADELL es farà responsable dels possibles retards en el lliurament per part de l'agència de transport. 
Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimada, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anular la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni diumenges. 

Impossibilitat de lliurament: 
Ens reservem el dret de retirar qualsevol Producte del nostre lloc web en qualsevol moment i / o treure o modificar qualsevol material o contingut. Encara farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d'algun comanda després d'haver enviat el Confirmació de comanda, i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, de manera discrecional. 

No serem responsables davant Vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del nostre lloc web "www.biciescapa.com", amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat el Confirmació de comanda. 

Article 5. Preus
Els preus a la pàgina web "www.biciescapa.com" inclouen l'IVA, aplicable al dia de la comanda, però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut. 
El PREU DELS PRODUCTES serà el que figura en el lloc web. El preu està expressat amb els impostos inclosos, tal com aquests impostos són fixats en la data de l'acceptació de l'oferta. El preu ha de ser pagat totalment en fer la compra. 

BICICLETES SABADELL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.biciescapa.com, però els articles es facturaran en base a les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. 


Article 6. Política de devolucions
Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra 
Tots els productes comprats en "www.biciescapa.com" podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de 14 dies hàbils comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. 

BICICLETES SABADELL només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits: 

1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original. 

2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb la qual es va lliurar, el CLIENT haurà de retornar-lo en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de BICICLETES SABADELL amb les màximes garanties possibles. 

3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució. 

Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades, pel / s articles comprat / s. NOMÉS es retornarà l'import del / s article / s, MAI el de les despeses d'enviament, reemborsament i embalatge de regal. 

La devolució s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins el termini de 30 dies des de la data en que vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s'efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra, en cas de compres amb targeta o bé mitjançant transferència bancària, per les comandes realitzades mitjançant transferència. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal i com s'ha indicat anteriorment. 

No és procedent el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte o d'aquells articles personalitzats. 
En cas de devolucions de bicicletes per imports superiors a 300€ Biciescapa.com es reserva el dret de retenir un import equivalent al 10% de la compra en concepte de despeses de gestió, montatge y reserva de la bicicleta.
Aquestes disposicions no afecten els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent. 

Devolucions de productes defectuosos 
En els casos en que vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, s'haurà de posar en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte o mitjançant el correu electrònic info@biciescapa . com, facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, en alguns casos demanarem ens enviïn foto dels desperfectes. 

Un cop rebuda la notificació els passos a seguir són: 

Haurà retornar el producte a l'adreça indicada en la factura que rebrà per correu, facilitant-nos les següents dades: 
1. Dades Personals 
2. La seva adreça e-mail 
3. Número de Comanda 
4. Motiu de la devolució 
5. Data de recepció de la comanda 
Data de devolució 

Si us plau, torni l'article amb el vostre embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar a aquest. 

Un cop rebuda la mercaderia a retornar, procedirem a examinar detingudament el producte tornat i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si és procedent la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l'article s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l'article no conforme. 

En el cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats, a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per entregar-li el article i els costos en que vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres. 

Les devolucions i les anul.lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada per la comanda íntegre. Les despeses de transport, reemborsament i empaquetat de regal no seran retornats en cas que la devolució sigui parcial. 
La devolució s'efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra o mitjançant transferència bancària per a les comandes abonats mitjançant reemborsament. 

Si vostè té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu info@biciesca.com o bé trucant al 93 745 10 74. 

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent. 


Article 7. Garantia dels productes adquirits
D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1 / 2007 del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, BICICLETES SABADELL respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament. 

En el cas de manca de conformitat, haurà d'informar en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella, enviant un correu electrònic a info@biciescapa.comindicando seves dades, el nombre de la seva factura de compra i l'anomalia detectada. En el cas de ser defecte de fabricació, BICICLETES SABADELL es farà responsable dels costos de devolució, així com de les despeses relacionades amb la mà d'obra i els materials. 

L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució.L'embalatge ha de trobar en perfecte estat i conservar tots els seus accessoris i instruccions d'origen per poder ser retornat. 

Les instruccions per al correcte ús i instal lació del producte, així que la documentació de garantia inclosa pels fabricants són d'obligada lectura pel comprador. 

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal lació i utilització no conforme a les instruccions del Proveïdor. 

Queden també exclosos de la garantia dels productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel proveïdor. 
Faci click aquí per obtenir més detalls alhora de cursar una garantia d'un article adquirit a la www.biciescapa.com ó si té algún dubte respecte el procés de gestió de garanties. 
Per a qualsevol pregunta o sol.licitud d'informació, pot posar-se en contacte amb el Servei d'atenció al client bé per correu electrònic en info@biciescapa.como per telèfon al 93 745 10 74 

Article 8. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat
Les fotografies i els textos reproduïts que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu. 

La responsabilitat de BICICLETES SABADELL en relació amb qualsevol producte adquirit a "www.biciescapa.com" estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra d'aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes. 

BICICLETES SABADELL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. 
BICICLETES SABADELL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per BICICLETES SABADELL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement. 
A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de BICICLETES SABADELL en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió. 

BICICLETES SABADELL no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o d'indisponibilitat del producte, de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, en especial, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi. 

El que disposa aquesta clàusula no afecta els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir el contracte. 

En cas de litigi, el client podrà adreçar, en primer lloc, a BICICLETES SABADELL per arribar a una resolució amistosa. 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del consumidor. 


Article 9 - Propietat del contingut de la web www.biciescapa.com
Els elements d'aquesta web estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda d'uns productes identificats per BICICLETES SABADELL. 

Totes les il.lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i qualsevol altre element que formin part de la web són propietat exclusiva de BICICLETES SABADELL, o cedides sota llicència per la Marca del proveïdor. 

S'adverteix als clients i usuaris que els drets de BICICLETES SABADELL sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel lectual i industrial. 

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria. 

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant un hipervincle, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de BICICLETES SABADELL. 

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel.lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de BICICLETES SABADELL. 

BICICLETES SABADELL informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel.lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionats, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la seva web www.biciescapa.com 


Article 10. Comunicacions per escrit i notificacions
La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar el lloc web www.biciescapa.com, Vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. 

Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic. 

A efectes contractuals, Vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta als seus drets reconeguts per llei. 

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb l'anteriorment disposat i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda. 

S'entén que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin al nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor. 


Article 11.Legislación aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. 

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. 


Article 12 - Comentaris i suggeriments
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn aquests comentaris o suggeriments a través del nostre correu info@biciescapa.com

Article 13 - Política de Privacitat
BICICLETES SABADELL es regeix per la política de privacitat establert en la llei Orgànica de Protecció de Dades i actualitzada al Reglament Europeu de Protecció de Dades. El detall d'aquesta normativa es pot consultar en les nostres polítiques de privacitat

Scroll