Total (amb impostos): 0,00 €

Assegura la teva bici

i pedala més tranquil per la ciutat

Què assegurem?

El robatori de la bicicleta en el domicili particular, segona residència, traster o durant el desplaçament. Per robatori s'entén la sostracció total o apoderament il·legítim del bé assegurat que es produeixi contra la voluntat de l'assegurat mitjançant actes que en les formes impliquin força o violència en les coses.

Durada de la cobertura

La pòlissa te efecte en el moment de la contractació i es mantindrà vigent durant 1 any. Es podrà renovar a desig del client informant del compte IBAN per a domiciliar els rebuts previ al venciment.

Què fer en cas sinistre?

Els sinistres s'hauran de comunicar en un termini màxim de 7 dies a partir de la data en que es produeixi. L'assegurat haurà de contactar amb Quadis Seguros per mail siniestros@quadisseguros.es o bé per telèfon al 932892500. Serà requisit per l'asseguradora la denúncia del robatori i la factura a nom de l'assegurat.

Valor assegurat

La indemnització en cas de robatori consistirà en el valor a nou durant el primer any i posteriorment s'aplicarà una depreciació anual del 10%..

Requeriment de seguretat-Cadenat

Als efectes de la present cobertura s'entèn com a cadenat de seguretat homologat per a bicicletes aquell especialment dissenyat per bicicletes amb, com a mínim, un nivell 3 de resistència acreditat per empresa certificadora.

Responsabilitat civil i assistència

Responsabilitat Civil amb límit de 300.000€ per cobrir les conseqüències pecuniàries de la responsabilitat civil que es puguin derivar de l’assegurat, per danys personals, materials i/o perjudicis directes causats involuntàriament i accidentalment a tercers per la pràctica com aficionat. L’assistència consisteix en la posada a disposició dels mitjans materials i ajuda personal per permetre a l’assegurat superar les situacions d’emergència que es produeixin durant els recorreguts, desplaçaments i/o viatges. L’àmbit geogràfic és UE des del km0 de la seva residència habitual.

Fins:
500€
Preu assegurança
35€

Fins:
2.000€
Preu assegurança
90€

Fins:
4.000€
Preu assegurança
130€

Fins:
7.000€
Preu assegurança
230€

Fins:
1.000€
Preu assegurança
49€

Fins:
2.500€
Preu assegurança
95€

Fins:
5.000€
Preu assegurança
150€

Fins:
8.000€
Preu assegurança
270€

Fins:
1.500€
Preu assegurança
70€

Fins:
3.000€
Preu assegurança
110€

Fins:
6.000€
Preu assegurança
190€

Com contractar-ho?

Aquest servei està disponible a totes les tendes ESCAPA.

Pregunta al teu assessor o consulta’ns a

Mail: plataforma@quadisseguros.es

Teléfon: 932 893 081

Segurosol, Correduria de Seguros, S.A.
Carrer Villarroel, 253 08036-Barcelona
Inscrita en el Registre de Mediadors de la DGS con clave J-096