Total (amb impostos): 0,00 €

Privadesa i protecció de dades

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades personals?

Identitat: BICIESCAPA, SL

Domicili social: SABADELL, C/MONTSERRAT,180.

CIF núm.: B60656212

Email: rgpd@biciescapa.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades personals amb la finalitat d'informar-vos i remetre-vos comunicacions comercials de nous productes relacionats amb el món del ciclisme i la mobilitat i serveis que puguin ser del vostre interès, així com oferir-vos promocions i invitació a esdeveniments.

Igualment, per tal d'oferir-vos productes i serveis d'acord amb els vostres interessos, s'elaboraran perfils mitjançant anàlisi del comportament i/o preferències personals, en base a la informació obtinguda de la vostra navegació i/o que ens ha facilitat per enviar-vos comunicacions comercials personalitzades mitjançant anàlisi del comportament i preferències personals i informació sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès o ajustar-se a les seves necessitats o al seu perfil i no estiguin relacionats o siguin semblants als ja contractats.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió. La informació derivada de l'elaboració de perfils es conservarà per un període màxim de cinc anys des de la darrera interactuació amb vostè.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment que se us demana i vostè atorga lliurement.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades podran ser cedides a les companyies de la xarxa QUADIS per a les mateixes finalitats abans indicades, així com quan hi hagi una obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

El client pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

Així mateix, el client té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

El client podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, al domicili social de Bisicescapa, SL o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a gdpr@biciescapa.com

En cas que no obtingueu una resposta satisfactòria o vulgueu més informació sobre qualsevol d'aquests drets, podeu acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).